Mẫu tờ khai Đăng Kí Xe Ô tô

Mẫu tờ khai Đăng Kí Xe Ô tô được ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Bộ Công An Download: MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÍ XE Download: MẪU TỜ KHAI THUẾ TRƯỚC BẠ Download: GIẤY KHAI SANG TÊN DI CHUYỂN Download: GIẤY KHAI […]

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 09:2015/BGTVT

QCVN 09:2015/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 87/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015. QCVN 09:2015/BGTVT thay thế QCVN 09:2011/BGTVT. Quy chuẩn này áp dụng đối với các […]

Nghị định 46/2016/NĐ-CP

Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh […]

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7271:2003 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ ban hành. Quy định phân loại ô […]

Thông tư 133/2014/TT-BTC

Thông tư 133/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. Thông tư này không áp dụng đối với xe máy chuyên dùng theo quy định tại khoản 20 điều 3 Luật giao thông đường bộ. Download: http://www.mediafire.com/file/hoo23kcf1nbzj53

Thông tư 42/2014/TT-BGTVT

Thông tư 42/2014/TT-BGTVT được ban hành ngày 15/09/2014 quy định về thùng xe của xe tự đổ, xe xi téc, xe tải tham gia giao thông đường bộ. Thông tư này không áp dụng đối với thùng xe của các xe sau đây: xe được sản xuất, lắp ráp, nhập […]

Thông tư 46/2015/TT-BGTVT

Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi […]

Nghị định 86/2014/NĐ-CP

Nghị định 86/2014/NĐ-CP ban hành về kinh doanh, điều kiện kinh doanh và việc cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Download: nghi-dinh-86-2014

Thông tư 85/2014/TT-BGTVT

Thông tư 85/2014/TT-BGTVT quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã có biển số đăng ký hoặc đã qua sử dụng được phép nhập khẩu. Không áp dụng đối với các xe cơ giới sau đây: xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo; […]

Thủ tục cải tạo xe cơ giới đường bộ

Việc cải tạo xe cơ giới và xe cơ giới sau khi cải tạo phải phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới khi tham gia giao thông và phải […]