TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bà Rịa Vũng Tàu

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7201S – Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ: 47B, Đường 30/4, P. Thắng Nhất, TP Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3626299 Fax: 0254.3580675

Giám đốc: Hoàng Văn Sỹ – 0903.760.626

Phó giám đốc: Trần Văn Lang – 0913.172.073

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7202D – Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ: QL51, KP2, Phước Trung, TX Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3717126 Fax: 0254.3717127

Giám đốc: Nguyễn Văn Tám – 0913.900.736

P.Giám đốc: Lê Hùng Nam – 0979.747.990

P.Giám đốc: Nguyễn Đức Đại Lộc – 0909.047.800

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7203D – Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ: Đường 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3922222 Fax: 0254.3876333

Giám đốc: Nguyễn Hòa Quất – 0937737178