TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bắc Giang

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9801S – Bắc Giang

Địa chỉ: Đồi Chỉ Chèo – Xương Giang – Bắc Giang

Điện thoại: 0204.3556946 Fax: 0204.3558003

Giám đốc: Chu Văn Khang – 0904.109.207

P.Giám đốc: Lê Thế Hùng – 0989.539739

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9802D – Bắc Giang

Địa chỉ: Km2, đường Hoàng Hoa Thám, P. Đại Mai, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204.3522555 Fax: 0204.3522555

Giám đốc: Nguyễn Xuân Ước – 0984.493165

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9803D – Bắc Giang

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Tân Dĩnh – Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204.3821888 Fax: 0204.3663199

Giám đốc: Nguyễn Văn Thục – 0912.206.925

Loading…