TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bắc Kạn

Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn – 9701D

  • Địa chỉ: Tổ 9 – Phùng Chí Kiên – TX Bắc Kạn – Bắc Kạn
  • Điện thoại: 0209.3871300 Fax: 0209.3871320
  • Email: dangkiembkvn@gmail.com
  • Giám đốc: Vũ Đình Hào – 0912.257856
  • P. Giám đốc: Hoàng Huy Trường – 0986.433565
Loading…