TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bắc Kạn

  • Công ty cổ phần đăng kiểm Bắc Kạn – 9701D

Địa chỉ: Tổ 9 – Phùng Chí Kiên – TX Bắc Kạn – Bắc Kạn

Điện thoại: 0209.3871300 Fax: 0209.3871320

Giám đốc: Vũ Đình Hào – 0912.257856

P. Giám đốc: Hoàng Huy Trường – 0986.433565

Email: dangkiembkvn@gmail.com

Loading…