TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bạc Liêu

  • Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9401V – Bạc Liêu

Địa chỉ: QL 1 – Phường 7 – Xã Long Thạnh, Huyện Vĩnh Lợi- Bạc Liêu

Điện thoại: 0291.3824011 Fax: 0291.3824011

Phó giám đốc phụ trách: Trần Quốc Thái – 0976.881.122

P. Giám đốc: Phạm Ngọc Xoan – 0913.721.827

Loading…