TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bắc Ninh

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9901S – Bắc Ninh

Địa chỉ: Khu 7 – P.Thị Cầu – TP. Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3820857 Fax: 0222.3824876

Giám đốc: Phạm Thanh Phương – 0913.260.965

Giám đốc: Nguyễn Thành Sơn – 0968.586.065

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Đại – 0982.823.908

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9902S – Bắc Ninh

Địa chỉ: Thôn Dương Sơn – Xã Tam Sơn – TX Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3759286 Fax: 0222.3759368

Giám đốc: Phạm Thanh Phương – 0913.260.965

Phó Giám đốc Nguyễn Thành Sơn – 0982.341.515

Phó Giám đốc Nguyễn Quốc Đại – 0982.823.908

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9903D – Bắc Ninh

Địa chỉ: Km 10, QL 18, TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3635638 Fax: 0222.3635619

Phó Giám Đốc Phụ Trách Dương Trung Lâm, 0984 799 066

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9904D – Bắc Ninh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Lâm Bình, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0993.999904: FAX: 0222.3645699 – Mail:dangkiem9904d@gmail.com

P. Giám đốc phụ trách: Hồ Phi Thường – 0916340404

  • Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và tư vấn đăng kiểm – Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9905D – Bắc Ninh

Địa chỉ: Thôn Ngọc Trì, xã Ngọc Nội, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 02226.510777: FAX: 02223.777222; mobi: 0966.079218/0972.515255; Mail:tuvandangkiemjsc@gmail.com

P. Giám đốc phụ trách: Nguyễn Thành Sơn – 0968686065

Loading…