TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bến Tre

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7101S – Bến Tre

Địa chỉ: Số 7 – Nguyễn Văn Tư – P7 – TX Bến Tre – Tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0275.3824124 Fax: 0275.3826603

Giám đốc: Dương Duy Phong – 0918.056.191

Phó giám đốc: Huỳnh Nguyễn Thạch – 0913.764.893

Phó giám đốc: Lương Nguyễn Uy Hải – 0947.776.161

Loading…