TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Định

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7701S – Bình Định

Địa chỉ: 71 Tây Sơn – Quy Nhơn – Bình Định

Điện thoại: 0256.3846761 Fax: 0256.3846761

Giám đốc: Phạm Đại Lâm – 0914.004.315

P.Giám đốc: Phạm Tấn Vương – 0935.654.444

P.Giám đốc: Huỳnh Minh Hậu – 0907.963.374

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7702S – Bình Định

Địa chỉ: QLộ 1A – Thôn Vạn Lương – Mỹ Châu – Phú Mỹ – Bình Định

Điện thoại: 0256.3858501 Fax: 0256.3858579

Giám đốc: Phạm Đại Lâm – 0914.004.315

P.giám đốc: Phạm Tấn Vương – 0935.654.444

P.Giám đốc: Huỳnh Minh Hậu – 0907.963.374