TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Phước

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9301S – Bình Phước

 • Địa chỉ: P. Tân Xuân – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại: 0271.3881723 Fax: 0271.3870587
 • Email: trungtamdangkiemsgtvt@gmail.com
 • Giám đốc: Đinh Tiến Khương – 0907.990.462
 • Phó Giám đốc: Lương Ngọc An – 0913.679854

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9302D – Bình Phước

 • Địa chỉ: Tổ 1, Ấp 9, Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước
 • Điện thoại: 0271.3645979 Fax: 0271.3645789
 • Email: trungtamdangkiem9302d@gmail.com
 • Giám đốc: Lê Minh Triết – 0919.019.222
 • Email: trungtamdangkiem9302d@gmail.com

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9303D – Bình Phước

 • Địa chỉ: Đường ĐT 741, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
 • Điện thoại: 0271.3842379
 • P. Giám đốc: Phan Công Kiên – 0919.053.568
Loading…