TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Phước

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9301S – Bình Phước

Địa chỉ: P. Tân Xuân – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3881723 Fax: 0271.3870587

Giám đốc: Đinh Tiến Khương – 0907.990.462

Phó Giám đốc: Lương Ngọc An – 0913.679854

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9302D – Bình Phước

Địa chỉ: Tổ 1, Ấp 9, Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước

Điện thoại: 0271.3645979 Fax: 0271.3645789

Giám đốc: Lê Minh Triết – 0919.019.222

Mail: trungtamdangkiem9302d@gmail.com