TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Thuận

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8601S – Bình Thuận

Địa chỉ: Số 5 Từ Văn Tư – Phan Thiết – Bình Thuận

Điện thoại: 0252.3821961 Fax: 0252.3827426

Giám đốc: Trương Ngọc Thiện – 0983.881.817

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8602D – Bình Thuận

Địa chỉ: Km 32 xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Tel/Fax: 0252.2481080

P. Giám đốc: Bùi Minh Thiệu – 0935.727801

P. Giám đốc: Nguyễn Đình Nhựt – 0984.007.478