TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bình Thuận

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8601S – Bình Thuận

  • Địa chỉ: Số 5 Từ Văn Tư – Phan Thiết – Bình Thuận
  • Điện thoại: 0252.3821961 Fax: 0252.3827426
  • Email: dangkiem@sgtvt.binhthuan.gov.vn
  • Giám đốc: Trương Ngọc Thiện – 0983.881.817

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8602D – Bình Thuận

  • Địa chỉ: Km 32 xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận
  • Tel/Fax: 0252.2481080
  • Email: dangkiem8602d@gmail.com
  • P. Giám đốc: Bùi Minh Thiệu – 0935.727801
  • P. Giám đốc: Nguyễn Đình Nhựt – 0984.007.478
Loading…