TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Cần Thơ

Loading…

  • Trung Tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị thủy bộ Cần Thơ 6501S – Cần Thơ

Địa chỉ: 19A, KCN Trà nóc 1, Q Bình Thuỷ, Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3844226 Fax: 0292.3844227

Giám đốc: Tống Hoàng Kha – 0939.988.889

P.Giám đốc: Lê Chí Thanh – 0913.527.129

P.Giám đốc: Lê Thường Xuân – 0919.757.736

  • Chi nhánh Trung Tâm kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị thủy bộ Cần Thơ 6502S – Cần Thơ

Địa chỉ: KV1, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3663379 Fax: 0292.3943879

Giám đốc: Tống Hoàng Kha – 0939.988.889

P.Giám đốc: Đoàn Khánh Quang Trung – 0939.007.968

  • Trung Tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6502D

Địa chỉ: số 26B, Nguyễn Văn Linh, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, Cần Thơ.

Điện thoại/ Fax: 0292.3811688

P. Giám đốc phụ trách: Châu Ngọc Ý – 0908.990891; Mail: ttdk6502d@gmail.com