TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Cao Bằng

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S – Cao Bằng

Địa chỉ: Km4 – P.Sông Hiến – TP. Cao Bằng

Điện thoại: 0206-3758742 Fax: 0206-3757724

Giám đốc: Đinh Ngọc Hiến – 0988.855.568

Phó Giám đốc: Hoàng Văn Thành – 0974.606.786

Phó Giám đốc: Lương Văn Anh – 0915.136.390

  • Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1102D – Cao Bằng

Địa chỉ: Tổ 8, phường Ngọc Xuân, TP. Cao Bằng

Điện thoại: 0206.3888929 Fax: 0206.3888929

Giám đốc: Bùi Văn Trường – 0947.944.738

Loading…