TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Cao Bằng

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1101S – Cao Bằng 

  • Địa chỉ: Km4 – P. Sông Hiến – TP. Cao Bằng
  • Điện thoại: 0206-3758742 Fax: 0206-3757724
  • Email: dangkiem1101s@yahoo.com.vn
  • Giám đốc: Đinh Ngọc Hiến – 0988.855.568
  • Phó Giám đốc: Hoàng Văn Thành – 0974.606.786
  • Phó Giám đốc: Lương Văn Anh – 0915.136.390

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1102D – Cao Bằng trực thuộc công ty TNHH đăng kiểm Cao Bằng

  • Địa chỉ: Tổ 8, phường Ngọc Xuân, TP. Cao Bằng
  • Điện thoại: 0206.3888929 Fax: 0206.3888929
  • Email: cttnhhdangkiemcb@gmail.com
  • P. Giám đốc phụ trách: Lê Văn Trung – 0943.822.895
Loading…