TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đăk Lăk

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4701D – Đăklăk

Địa chỉ: Km 4+500 – QL 14 – Tân An – Buôn Mê Thuột – Đăklăk

Điện thoại: 0262.3876239 Fax: 0262.3876601

Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Châu Kim Long – 0997657899

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4702D – Đăklăk

Địa chỉ: Km 12 – QL 14 – Thôn 7- Hoà Phú – Buôn Mê Thuột – Đăklăk

Điện thoại: 0262.3949999 Fax: 0262.3949578

P.Giám đốc phụ trách: Phạm Công Định – 0978.381.486

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4703D – Đăklăk

Địa chỉ: Thôn 9, xã Ea Đar, Eakar, Đắk lắk

Điện thoại: 0262.3822299 Fax: 0262.3822299

Giám đốc: Trương Văn Minh – 0932.501223

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4704D – Đăklăk

Địa chỉ: 75 Nguyễn Thị Định, P. Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk lắk

Điện thoại: 0262.3922222 Fax: 0262.3527888

Quyền giám đốc: Nguyễn Xuân Định – 0915.287.802

P. Giám đốc: Lại Phú Hợp – 0903.563599

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4705D – Đăklăk

Địa chỉ: Thôn Pơng Drang, Krông Buk, Đắk lắk

Điện thoại: 0262.3514514 Fax: 0262.3717273

Giám đốc: Lê Tự Trị – 0916.024700