TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đak Nông

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới ĐakNông – 4801D

  • Địa chỉ: Km 3 QL 14, Tổ 4, P Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa, Đak Nông
  • Điện thoại: 0261-3543984 Hoặc: 0261-3548055
  • Email: dangkiemdaknong@gmail.com
  • Giám đốc: Hồ Vạn Năng – 0905.151.411
  • Giám đốc: Nguyễn Xuân Diện – 0973.600.003
Loading…