TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Điện Biên

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2701S – Điện Biên

Địa chỉ: Phố 10 – phường Thanh Trườn – thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 0215.3824436 Fax: 0215.3735662

Giám đốc: Lê Đình Hiểu – 0912.225.964

Phó Giám đốc: Nguyễn Thế Thuận – 0912.221.375

Loading…