TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Điện Biên

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2701S – Điện Biên

  • Địa chỉ: Phố 10 – phường Thanh Trườn – thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên
  • Điện thoại: 0215.3824436 Fax: 0215.3735662
  • Email: ttdangkiem2701s@gmail.com
  • Giám đốc: Lê Đình Hiểu – 0912.225.964
  • Phó Giám đốc: Nguyễn Thế Thuận – 0912.221.375
Loading…