TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đồng Nai

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6001S – Đồng Nai

Địa chỉ: Số 25, Đường 2A, KCN Biên Hoà II – P.An Bình – TP Biên Hoà – Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3891744 Fax: 0251.3891609

Giám đốc: Dương Việt Hồng – 0903.619.779

Phó Giám đốc: Trịnh Hoài Nam – 0943.396.685

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Quang – 0913.851.345

Phó Giám đốc: Nguyễn Sơn Hải – 0949.461.247

Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dũng – 0949.461.207

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6002S – Đồng Nai

Địa chỉ: Khu Xuân Bình – TT Xuân lộc – Long Khánh – Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3876020 Fax: 0251.3876020

Giám đốc: Dương Việt Hồng – 0903.619.779

Phó Giám đốc: Trịnh Hoài Nam – 0943.396.685

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Quang – 0913.851.345

Phó Giám đốc: Nguyễn Sơn Hải – 0949.461.247

Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dũng – 0949.461.207

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6003S – Đồng Nai

Địa chỉ: QL 20, Ấp Trung Hoà, Ngọc Định, Định Quán, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3615527 Fax: 0251.3615527

Giám đốc: Dương Việt Hồng – 0903.619.779

Phó Giám đốc: Nguyễn Hoàng Dũng – 0949.461.207

Phụ trách Trạm: Nguyễn Sơn Hải – 0949.461.247

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6004D – Đồng Nai

Địa chỉ: Số 1A, xa lộ Hà Nội, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3893198 Fax: 0251.3893198

Giám đốc: Lê Sơn Tuyền – 0983.727.627

P.Giám đốc: Lương Minh Tú – 0989.776.756

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6005D – Đồng Nai

Địa chỉ: 370/2A Võ Nguyên Giáp, xã Phước Tâm, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Mail:dangkiem60.05d@gmail.com Fax: 0251.8838037

P.Giám đốc: Nguyễn Ngọc Minh– 0946.609292

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6006D – Đồng Nai

Địa chỉ: Xá An Phước, Huyện Long Thành-Đồng Nai

Điện thoại: 0251.3510760

Giám đốc: Trương Tiến Diệu – 0919.040005