TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Đồng Tháp

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6601S – Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 19 – QL 30 – Xã Mỹ Phú – TP Cao lãnh – Tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 067.3852753 Fax: 067.3855001

Giám đốc: Bùi Sơn Lam – 0946.666.601

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Phước – 0989.683.715

Loading…