TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Gia Lai

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D – Gia Lai

 • Địa chỉ: Làng Phung, xã Biển Hồ, Pleiku-Gia Lai
 • Điện thoại: 0269.3797.888, Fax: 0269.3735.021
 • Email: t8102d@gmail.com
 • Giám đốc: Nguyễn Viết Tùng – 0981.695.777
 • P. Giám đốc: Trần Đình Vinh – 0976.638.587
 • P. Giám đốc: Đỗ Đình Bằng – 0903.510.307
 • P. Giám đốc: Hồ Minh Định – 0906.540.547
 • P. Giám đốc: Nguyễn Cao Như Thành – 0914.414.105
 • P. Giám đốc: Cao Anh Tuấn – 0983.572.279

Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới 8103D – Gia Lai

 • Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, tổ 5, p. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
 • Điện thoại: 0269.3748633, Fax: 0269.3746036
 • Email: tt8103d@gmail.com
 • Phó giám đốc phụ trách: Đỗ Văn Xuân – 0904.575.596
 • Phó giám đốc: Ngô Thanh Phú – 0913.450.588
 • Phó giám đốc: Lê Đình Vượng – 0946.809.650

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8104D

 • Địa chỉ: thôn 2 xã Đak Bơ, huyện Đak Bơ, GiaLai
 • Điện thoại: 0269.3738666 Fax: 0269.3738567
 • Email: t8104d@gmail.com
 • Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Khánh Tiến -0903.510307
 • Phó giám đốc Đào Xuân Cảnh – 0913.450660

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8105D

 • Địa chỉ: Lô C50 Cụm CN Diên Phú, thôn 3, xã Diên Phú, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: 0269.655.6969 
 • Email: ttdk8105D@gmail.com
 • Giám đốc: Trần Minh Lượng – 0914.010.901
 • Phó giám đốc: Trần Trọng Nghĩa – 0914.234.670
 • Phó giám đốc: Lê Đình Vượng – 0946.809.650
Loading…