TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Gia Lai

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D – Gia Lai

Địa chỉ: Làng Đai, xã Biển Hồ, Pleiku-Gia Lai

Điện thoại: 0269.2221217, Fax: 0269.93735021

Giám đốc: Trần Đình Vinh– 0976.638587

P.giám đốc: Đỗ Đình Bằng – 0903.510307

P.Giám đốc: Đỗ Minh Định- 0906.504547

P.Giám đốc: Trần Trong Nghĩa- 0914.234670

  • Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai – 8103D

Điện thoại: 0269.3748633, Fax: 0269.3746036

Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, tổ 5, p. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai

Phó giám đốc phụ trách: Đỗ Văn Xuân- 0904.575.596

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8104D

Địa chỉ: thôn 2 xã Đak Bơ, huyện Đak Bơ, GiaLai

Điện thoại: 0269.3738666 Fax: 0269.3738567

Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Khánh Tiến -0903.510307

Phó giám đốc Đào Xuân Cảnh – 0913.450660