TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Gia Lai

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D – Gia Lai

 • Địa chỉ: Làng Đai, xã Biển Hồ, Pleiku-Gia Lai
 • Điện thoại: 0269.2221217, Fax: 0269.93735021
 • Email: t8102d@yahoo.com.vn
 • Giám đốc: Trần Đình Vinh– 0976.638587
 • P.giám đốc: Đỗ Đình Bằng – 0903.510307
 • P.Giám đốc: Đỗ Minh Định- 0906.504547
 • P.Giám đốc: Trần Trong Nghĩa- 0914.234670

Công ty TNHH đăng kiểm xe cơ giới Gia Lai -8103D

 • Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, tổ 5, p. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
 • Điện thoại: 0269.3748633, Fax: 0269.3746036
 • Email: tt8103d@gmail.com
 • Phó giám đốc phụ trách: Đỗ Văn Xuân- 0904.575.596

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8104D

 • Địa chỉ: thôn 2 xã Đak Bơ, huyện Đak Bơ, GiaLai
 • Điện thoại: 0269.3738666 Fax: 0269.3738567
 • Email: t8104d@gmail.com
 • Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Khánh Tiến -0903.510307
 • Phó giám đốc Đào Xuân Cảnh – 0913.450660
Loading…