TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại An Giang

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6701S – An Giang

Địa chỉ: 67 khóm Thới Hoà, P.Mỹ Thạnh, T.p Long Xuyên – An Giang

Điện thoại: 0296.3845525 Fax: 0296.3845504

Giám đốc: Nguyễn Thiện Bằng – 0913.786.141

P.Giám đốc: Hồ Minh Ức – 0913.173.107

P.Giám đốc: Trương Công Khánh Dân – 0913.848.424

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6702S – An Giang

Địa chỉ: 68 Châu Phú A – TX Châu Đốc – An Giang

Điện thoại: 0296.3569199 Fax: 0296.3569199

Trạm trưởng: Hồ Minh Ức – 0913.173.107