TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Giang

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2301S – Hà Giang

Địa chỉ: Tổ 17 – Phường Nguyễn Trãi – TP. Hà Giang

Điện thoại: 0219-3867014 Fax: 0219.3867498

Giám đốc: Đàm Quốc Tuấn – 0915.395.957

Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tiến – 0912.135.166

Loading…