TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Giang

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2301S – Hà Giang

  • Địa chỉ: Tổ 17 – Phường Nguyễn Trãi – TP. Hà Giang
  • Điện thoại: 0219-3867014 Fax: 0219.3867498
  • Email: dangkiemhg@gmail.com
  • Giám đốc: Đàm Quốc Tuấn – 0915.395.957
Loading…