TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nam

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9001S – Hà Nam

  • Địa chỉ: Xã Liêm Tiết, T.P Phủ Lý – Hà Nam
  • Điện thoại: 0226.3852967 Fax: 0226.3856028
  • Email: dangkiem9001s@gmail.com
  • Giám đốc: Nguyễn Văn Cam – 0946.539.156
  • P.Giám đốc: Vũ Văn Khanh – 0982.377.108
Loading…