TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nam

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9001S – Hà Nam

Địa chỉ: Xã Liêm Tiết, T.P Phủ Lý – Hà Nam

Điện thoại: 0226.3852967 Fax: 0226.3856028

Giám đốc: Nguyễn Văn Cam – 0946.539.156

P.Giám đốc: Vũ Văn Khanh – 0982.377.108

Loading…