TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Tĩnh

Công ty cổ phần đăng kiểm Hà Tĩnh – 3801D

  • Địa chỉ: Km 9 tránh Hà Tĩnh, xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh
  • Điện thoại: 0239.3858603 Fax: 0239.3856501
  • Email: t3801s@gmail.com
  • Giám đốc: Võ Ngọc Sơn – 0903.452.009
  • P.Giám đốc: Trần Bình Tịnh – 0934.517.800
  • P.Giám đốc: Phạm Tuấn Anh – 0903.421.180

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới – 3802D

  • Địa chỉ: km486+354 QL1A, phường Đậu Liêu, TX. Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
  • Điện thoại: 0239.3836888 Fax: 0239.3836888
  • Email: t3802d@gmail.com
  • P.Giám đốc phụ trách: Nguyễn Tiến Hùng – 0964.551118
Loading…