TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Tĩnh

  • Công ty cổ phần đăng kiểm Hà Tĩnh – 3801D

Địa chỉ: Km 9 tránh Hà Tĩnh, xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.3858603 Fax: 0239.3856501

Giám đốc: Võ Ngọc Sơn – 0903.452.009

P.Giám đốc: Trần Bình Tịnh – 0934.517.800

P.Giám đốc: Phạm Tuấn Anh – 0903.421.180

Loading…