TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hải Dương

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3401S – Hải Dương

Địa chỉ: Đường Tân Dân, P. Việt Hòa,TP.Hải Dương

Điện thoại: 0220.3890187 Fax: 0220.3891845

Giám đốc: Lưu Văn Sơn – 0912.678.037

P.Giám đốc: Vũ Văn Tuyền – 0912.171.131

P.Giám đốc: Nguyễn Ngọc Hiếu – 0904.000.838

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3402D – Hải Dương

Địa chỉ: Km 33+300, cụm CN II, p. Văn An, thị xã Chí Linh,TP.Hải Dương

Điện thoại: 0220.3884089 Fax: 0220.3884089

Giám đốc: Vũ Ngọc Khu – 098.8558168