TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hải Phòng

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1501V – Hải Phòng

Địa chỉ: Km 90 QL 5 mới, Khu Cam Lộ 2, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0225-3540615 Fax: 0225-3824769

Giám đốc: Phan Đức – 0903.434.057

Phó giám đốc: Nguyễn Đình Oanh – 01288.340.816

Phó giám đốc: Vũ Mạnh Hiền – 0915.335.656

Phó giám đốc: Vũ Đắc Luyện – 0912.193.725

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1502S – Hải Phòng

Địa chỉ: Khu Hạ Đoạn 2, P. Đông Hải, Q. Hải An, Hải Phòng

Điện thoại: 0225-3750984 Fax: 0225-3828396

Giám đốc: Đào Trọng Hà – 0912.109.715

Phó giám đốc: Lê Tuấn Hải – 0913.576.154

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1503D – Hải Phòng

Địa chỉ: Kênh Giang, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3916627 Fax: 0225.3916628

Phó giám đốc: Phạm Công Định – 0978.381486

Phó giám đốc: Vũ Đắc Luyện – 0912.193.725

Loading…