TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hậu Giang

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9501S – Hậu Giang

Địa chỉ: Km 2085 – QL 1- Tân Phú Thạnh – Châu Thành A – Hậu Giang

Điện thoại: 0293.3848959 Fax: 0293.3848949

Giám đốc: Ngô Minh Khang – 0903.939.750

Phó Giám đốc: Dương Anh Tuấn – 0903.387.583

Loading…