TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hậu Giang

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9501S – Hậu Giang

  • Địa chỉ: Km 2085 – QL 1- Tân Phú Thạnh – Châu Thành A – Hậu Giang
  • Điện thoại: 0293.3848959 Fax: 0293.3848949
  • Email: TTDK9501s@gmail.com
  • Giám đốc: Ngô Minh Khang – 0903.939.750
  • Phó Giám đốc: Dương Anh Tuấn – 0903.387.583
Loading…