TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hòa Bình

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2801S – Hoà Bình

  • Địa chỉ: Km 71+100 – Quốc lộ 6 – P.Đồng Tiến – TP Hòa Bình
  • Điện thoại: 0218.3853192 Fax: 0218.3857356
  • Email: dkhb2801s@gmail.com
  • Giám đốc: Nguyễn Đức Hợi – 0987640587
  • Phó Giám đốc: Trần Thu Hường – 0913.539.721
  • Phó Giám đốc: Trịnh Thành Công – 0977.868.285
Loading…