TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hưng Yên

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8901S – Hưng Yên

Địa chỉ: Xã Dị Sử – Mỹ Hào – Hưng Yên

Điện thoại: 0221.3944051 Fax: 0221.3943739

Giám đốc: Đoàn Quang Khải – 0912.194.280

P.Giám đốc: Nguyễn Cao Hoàng – 0912.107.717

P.Giám đốc: Nguyễn Thanh Sơn – 0988.769.898

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8902S – Hưng Yên

Địa chỉ: Thôn Tiền Thắng – Bảo Khê – TX Hưng Yên – Hưng Yên

Điện thoại: 0221.3824523 Fax: 0221.3824524

Giám đốc: Đoàn Quang Khải – 0912.194.280

P.Giám đốc: Nguyễn Cao Hoàng – 0912.107.717

P.Giám đốc: Nguyễn Thanh Sơn – 0988.769.898