TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Kiên Giang

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6801S – Kiên Giang

  • Địa chỉ: Khu dân cư BX liên tỉnh, đường số 2, ấp So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3865358 Fax: 0297.3865762
  • Email: ttdk6801s@gmail.com
  • Giám đốc: Nguyễn Hoàng Ninh – 0913.993.117
  • P.giám đốc: Nguyễn Quốc Sử – 0918.111.727
Loading…