TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Kiên Giang

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6801S – Kiên Giang

Địa chỉ: Khu dân cư BX liên tỉnh, đường số 2, ấp So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, Châu Thành, Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3865358 Fax: 0297.3865762

Giám đốc: Nguyễn Hoàng Ninh – 0913.993.117

P.giám đốc: Nguyễn Quốc Sử – 0918.111.727

Loading…