TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Kon Tum

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8201S – Kon Tum

  • Địa chỉ: Số 99 Huỳnh Thúc Kháng – TX Kon Tum – Tỉnh Kon Tum
  • Điện thoại: 0260.3864128 Fax: 0260.3864202
  • Email: dangkiem8201@gmail.com
  • P.giám đốc phụ trách: Nguyễn Xuân Đàm – 0905.422.369
  • P.giám đốc: Nguyễn Ngọc Hiệp – 0935.151379
Loading…