TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Lai Châu

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2501S – Lai Châu

Địa chỉ: Phường Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu

Điện thoại: 0213.32286323 Fax: 0213.3790629

Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Trung Thọ – 0919.338.783

Phó Giám đốc: Lê Xuân Hùng – mobi: 091.2438837

Loading…