TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Lai Châu

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2501S – Lai Châu

  • Địa chỉ: Phường Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu
  • Điện thoại: 0213.32286323 Fax: 0213.3790629
  • Email: t2501s@gmail.com
  • Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Trung Thọ – 0919.338.783
  • Phó Giám đốc: Lê Xuân Hùng – mobi: 091.2438837
Loading…