TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Lâm Đồng

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4901S – Lâm Đồng

Địa chỉ: Số 1 Tô Hiến Thành – P.3 – TP. Đà Lạt

Điện thoại: 0263.3832657 Fax: 0263.3832658

Giám đốc: Phạm Bé – 0918.007.436

P.Giám đốc: Đoàn Thụy Phương – 0918.814.319

P.Giám đốc: Touneh Cường – 0948.980033

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 4902S – Lâm Đồng

Địa chỉ: 01 Huỳnh Thúc Kháng, P.2, TX Bảo Lộc, Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.3720025 Fax: 0263.3720025

Giám đốc: Phạm Bé – 0918.007.436

P.Giám đốc: Đoàn Thụy Phương – 0918.814.319

P.Giám đốc: Touneh Cường – 0948.980033

  • Chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng – 4903S

Địa chỉ: Thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

TEL/FAX: 0263.3659979

Giám đốc: Phạm Bé – 0918.007.436

P.Giám đốc: Đoàn Thụy Phương – 0918.814.319

P.Giám đốc: Touneh Cường – 0948.980033