TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Lạng Sơn

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn –Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1201D

  • Địa chỉ: 50 Lê Đại Hành – Phường Vĩnh Trại – Lạng Sơn
  • Điện thoại: 0205-3873264 Fax: 0205-3873266
  • Email: dangkiem.1201s1@gmail.com
  • Giám đốc: Hoàng Văn Sơn – mobi: 0912.084.437
  • Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường – mobi: 0914.998.040

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn –Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1202D

  • Địa chỉ:  tổ 5, khối 1+2, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
  • Điện thoại: 0205- 873888       ;  Fax: 0205-873888
  • Email: t1202d@gmail.com
  • Giám đốc: Nguyễn Văn Khiêm – mobi: 0913279686.
Loading…