TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Lạng Sơn

  • Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Lạng Sơn -1201D

Địa chỉ: 50 Lê Đại Hành – Phường Vĩnh Trại – Lạng Sơn

Điện thoại: 0205-3873264 Fax: 0205-3873266

Giám đốc: Hoàng Văn Sơn – mobi: 0912.084.437

Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Cường – mobi: 0914.998.040

Loading…