TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Lào Cai

Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới giao thông Lào Cai – 2401D

  • Địa chỉ: Phường Bắc Cường – Tp Lào Cai – Tỉnh Lào Cai
  • Điện thoại: 0214.3842757 Fax: 0214.3842813
  • Email: laocaidk@gmail.com
  • Giám đốc: Phạm Mạnh Tường – 0913.314855
  • Phó Giám đốc: Lê Văn Liên – 0912.194801
Loading…