TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Long An

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6201S – Long An

Địa chỉ: Số 12 Quốc Lộ 1 – Phường 5 – Thị xã Tân An – Long An

Điện thoại: 0272.3827511 Fax: 0272.3821496

Giám đốc: Mai Văn Nhẫn – 0918.170.802

P.Giám đốc: Hồ Văn Dũng – 0919.127.782

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6202D – Long An

Địa chỉ: 356 KP9, QL1A, TT Bến Lức, Long An

Điện thoại: 0272.3637816 Fax: 0272.3637817

Phó Giám đốc: Trần Hoàng Thái– 0908.558.373