TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Long An

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6201S – Long An

  • Địa chỉ: Số 12 Quốc Lộ 1 – Phường 5 – Thị xã Tân An – Long An
  • Điện thoại: 0272.3827511 Fax: 0272.3821496
  • Email: ttdkx@longan.gov.vn
  • Giám đốc: Mai Văn Nhẫn – 0918.170.802
  • P.Giám đốc: Hồ Văn Dũng – 0919.127.782

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 6202D – Long An

  • Địa chỉ: 356 KP9, QL1A, TT Bến Lức, Long An
  • Điện thoại: 0272.3637816 Fax: 0272.3637817
  • Email: trungtamdangkiem6202d@gmail.com
  • Giám đốc: Trần Hoàng Thai – 0908.558.373
  • Phó Giám đốc: Lý Phước Toàn, – 0959.615044
Loading…