TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Nam Định

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1801S – Nam Định

Địa chỉ: Km 101, QL10, xã Mỹ Tân, Mỹ Lộc, TP Nam Định

Điện thoại: 0228-3817886 Fax: 0228-3817886

Giám đốc: Nguyễn Đình Phong – 0913.391.428

Phó giám đốc: Trần Tuấn Anh – 0984.759.568

Phó giám đốc: Hoàng ngọc Chung – 0913.303.626

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1802S – Nam Định

Địa chỉ: Số 3 Quang Trung, TP. Nam Định

Điện thoại: 0228-3844847 Fax: 0228-3867522

Giám đốc: Nguyễn Đình Phong – 0913.391.428

Phó giám đốc: Trần Tuấn Anh – 0984.759.568

Phó giám đốc: Hoàng ngọc Chung – 0913.303.626

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1802D – Nam Định (Công ty Cổ phần phát triển công nghệ điện thông)

Địa chỉ: Km 150+800 (Phải tuyến) QL 21 (Đường Lê Đức Thọ), xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228-3910367 Fax: 0228-3917877

Chủ tịch HĐQT : Lê Chí Hùng – 0913.299.206

Giám đốc: Nguyễn Trung Quân – 0913.049.069

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1803D – Nam Định

Địa chỉ: xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3799985 Fax: 0228.3799985

Giám đốc: Trần Việt Hoài – 0946.864.336

P. Giám đốc: Nguyễn Quang Huy