TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Nghệ An

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3701S – Nghệ An

Địa chỉ: 72 Phan Bội Châu – TP Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0238.3846751 Fax: 0238.3846704

Giám đốc: Nguyễn Quý Khánh – 0913.274.091

P.Giám đốc: Nguyễn Thái Đông – 0912.479.060

P.Giám đốc: Nguyễn Viết Đức – 0913.504.430

P.Giám đốc: Nguyễn Trinh Tài – 0982551387

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3702S – Nghệ An

Địa chỉ: Xã Đông Hiếu – TX Thái Hoà – Nghệ An

Điện thoại: 0238.3962728 Fax: 0238.3962727

Giám đốc: Nguyễn Quý Khánh – 0913.274.091

P.Giám đốc: Nguyễn Thái Đông – 0912.479.060

P.Giám đốc: Nguyễn Viết Đức – 0913.504.430

P.Giám đốc: Nguyễn Trinh Tài – 0982551387

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3703D – Nghệ An

Địa chỉ: Km 6, QL 46, Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An

Điện thoại: 0238.3618999 Fax: 0238.3792899

P. Giám đốc phụ trách: Hồ Hữu Hưng – 0963.824377

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3704D – Nghệ An

Địa chỉ: xã Diễn Hòng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3719199 Fax: 0238.3819199

P. Giám đốc phụ trách: Hoàng Mạnh Huynh – 0902.285237

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3705D – Nghệ An

Địa chỉ: Xóm 1, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3618866 Fax: 0238.3616688

Giám đốc: Nguyễn Viết Đức – 0913.504.430