TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Ninh Bình

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3501D – Ninh Bình (Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Ninh Bình)

 • Địa chỉ: phố Hòa An, phường Ninh Phong, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại: 0229.3873734 Fax: 0229.3883619
 • Email: t3501s@gmail.com
 • Giám đốc: Nguyễn Trung Thao – 0913.292.124
 • Phó giám đốc: Nguyễn Kiến Hùng – 0916.426.625
 • Phó giám đốc: Phạm Tấn Tài – 0916.938.688

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3502D – Ninh Bình

 • Địa chỉ: Phố Bích Sơn, P.Bích Đào, TP Ninh Bình
 • Điện thoại: 0229.3632386 Fax: 0229.3632386
 • Email: t3502d@gmail.com
 • Giám đốc: Nguyễn Công Hoan – 0912.038.156
 • Phó Giám đốc: Nguyễn Sinh Phú – 0902.269.901
Loading…