TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Ninh Bình

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3501D – Ninh Bình (Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Ninh Bình)

Địa chỉ: phố Hòa An, phường Ninh Phong, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3873734 Fax: 0229.3883619

Giám đốc: Nguyễn Trung Thao – 0913.292.124

Phó giám đốc: Nguyễn Kiến Hùng – 0916.426.625

Phó giám đốc: Phạm Tấn Tài – 0916.938.688

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3502D – Ninh Bình

Địa chỉ: Phố Bích Sơn, P.Bích Đào, TP Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3632386 Fax: 0229.3632386

Giám đốc: Nguyễn Công hoan – 0912.038.156

Phó Giám đốc: Nguyễn Sinh Phú – 0902.269.901