TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Ninh Thuận

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8501S – Ninh Thuận

  • Địa chỉ: Bình Quý – Phước Dân – Ninh Phước – Ninh Thuận
  • Điện thoại: 0259.3868123 Fax: 0259.3868850
  • Email: dangkiem8501s@gmail.com
  • Giám đốc: Tạ Hậu – 0917.445.558
  • Phó Giám đốc: Lê Kông Quyền – 0947.171.077
Loading…