TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Ninh Thuận

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 8501S – Ninh Thuận

Địa chỉ: Bình Quý – Phước Dân – Ninh Phước – Ninh Thuận

Điện thoại: 0259.3868123 Fax: 0259.3868850

Giám đốc: Tạ Hậu – 0917.445.558

Phó Giám đốc: Lê Kông Quyền – 0947.171.077

Loading…