TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Phú Thọ

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1901V – Phú Thọ

  • Địa chỉ: 2821, đại lộ Hùng Vương, p. Vân Cơ, TP. Việt Trì, Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210-3854342 Fax: 0210-3848937
  • T1901V@vr.org.vn
  • Giám đốc: Nguyễn Văn Tập – 0912.790.504
  • Phó giám đốc: Vũ Mạnh Dũng – 0915.969.681
  • Phó giám đốc: Phùng Mạnh Duẩn – 0912.891.767

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1902D – Phú Thọ

  • Địa chỉ: QL2, Khu 3, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: 0210.625.0008 Fax: 0210.625.0008
  • EEmail: dangkiempt1902d@gmail.com
  • Phó giám đốc: Nguyễn Đôn Ý – 0936.818383
Loading…