TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Phú Thọ

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1901V – Phú Thọ

Địa chỉ: 2821, đại lộ Hùng Vương, p. Vân Cơ, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210-3854342 Fax: 0210-3848937

Giám đốc: Nguyễn Văn Tập – 0912.790.504

Phó giám đốc: Vũ Mạnh Dũng – 0915.969.681

Phó giám đốc: Phùng Mạnh Duẩn – 0912.891.767

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1902D – Phú Thọ

Địa chỉ: QL2, Khu 3, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.625.0008 Fax: 0210.625.0008

Email: dangkiempt1902d@gmail.com

Phó giám đốc: Nguyễn Đôn Ý – 0936.818383

Phó giám đốc: Trần Minh Lượng – 0914010901