TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Phú Yên

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7801S – Phú Yên

Địa chỉ: P.9 – Bình Kiến – Tuy Hòa – Phú Yên

Điện thoại: 0257.3847077 Fax: 0257.3847538

Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thành – 0913.495.435

P.giám đốc: Lê Văn Vượng – 0903.584.774

Loading…