TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Phú Yên

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7801S – Phú Yên

  • Địa chỉ: P.9 – Bình Kiến – Tuy Hòa – Phú Yên
  • Điện thoại: 0257.3847077 Fax: 0257.3847538
  • Email: dangkiemphuyen@gmail.com
  • Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thành – 0913.495.435
  • P.giám đốc: Lê Văn Vượng – 0903.584.774
  • P.giám đốc: Phan Tiên Viên – 0988.321.987
Loading…