TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Bình

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7301S – Quảng Bình

Địa chỉ: Đường Hữu Cảnh – T.P Đồng Hới – Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3824505 Fax: 0232.3828597

Giám đốc: Phạm Công Lãnh – 0913.258.927

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7302D – Quảng Bình

Địa chỉ: Thanh Lương, quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3575555 Fax: 0232.3575666

Giám đốc: Đặng Minh Tâm- 0947.007272

P. Giám đốc: Đặng Thành Chung – 0946.408686

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7303D – Quảng Bình

Địa chỉ: Thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3910911 Fax: 0232.3910919

Giám đốc: Trần Lê Trung – 0902434563

Email: dangkiem7303d@gmail.com