TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Bình

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7301S – Quảng Bình

 • Địa chỉ: Đường Hữu Cảnh – T.P Đồng Hới – Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.3824505 Fax: 0232.3828597
 • Email: ttdangkiem7301s@gmail.com
 • Giám đốc: Phạm Công Lãnh – 0913.258.927
 • Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Long – 0988877304

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7302D – Quảng Bình

 • Địa chỉ: Thanh Lương, quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.3575555 Fax: 0232.3575666
 • Email: t7302d@gmail.com
 • Giám đốc: Đặng Minh Tâm- 0947.007272
 • P. Giám đốc: Đặng Thành Chung – 0946.408686

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7303D – Quảng Bình

 • Địa chỉ: Thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: 0232.3910911 Fax: 0232.3910919
 • Email: dangkiem7303d@gmail.com
 • Giám đốc: Trần Lê Trung – 0902434563
Loading…