TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Nam

Công ty cổ phần đăng kiểm Quảng Nam -9201D

  • Địa chỉ: Ngã ba Tây Cốc, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
  • Điện thoại: 0235.3874881 Fax: 0235.3874882
  • Email: dangkiem9201d@gmail.com
  • P.Giám đốc phụ trách: Đặng Bảo Lâm – 0913.499.244
  • P.Giám đốc: Trần Huấn Nhân – 0989.405244

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9202D – Quảng Nam

  • Địa chỉ: QL. 1A, khối Nhị Phong, p. Điện An, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
  • Điện thoại: 0235.3868279 Fax: 0235.38698989
  • Email: ttdangkiem9202d@gmail.com
  • Giám đốc: Lê Thanh Tùng – 0971.156.999
Loading…