TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Nam

Loading…

  • Công ty cổ phần đăng kiểm Quảng Nam – 9201D

Địa chỉ: Ngã ba Tây Cốc, Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3874881 Fax: 0235.3874882

P.Giám đốc phụ trách: Đặng Bảo Lâm – 0913.499.244

P.Giám đốc: Trần Huấn Nhân – 0989.405244

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 9202D – Quảng Nam

Địa chỉ: QL. 1A, khối Nhị Phong, p. Điện An, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3868279 Fax: 0235.38698989

Giám đốc: Lê Thanh Tùng – 0971.156.999

Mail: ttdangkiem9202d@gmail.com