TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Ngãi

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7601S – Quảng Ngãi

 • Địa chỉ: Xã Tịnh Phong – Huyện Sơn Tịnh – Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3842899 Fax: 0255.3842888
 • Email: ttdkt7601s@gmail.com
 • Giám đốc: Nguyễn Thanh Mẫn – 0935.017.747
 • P.giám đốc: Lê Ngọc Duy Minh– 0983575317

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7602D – Quảng Ngãi

 • Địa chỉ: Km 1065+400, QL 1A, Nghĩa Phương, Tư Nghĩa,Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.3927555 Fax: 0255.3927999.
 • Email: ttdk.7602d@gmail.com
 • Phó Giám đốc phụ trách: Trần Ngọc Duy – 0935.854.768
 • Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Đại Lộc – 0909.047.800
 • Phó Giám đốc: Trần Anh Tôn – 0934.911.968

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7603D – Quảng Ngãi

 • Địa chỉ: Thôn 4, xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0255.362.2567 
 • Giám đốc: Võ Quang Phát – 0912.267.357
Loading…