TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Ngãi

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7601S – Quảng Ngãi

Địa chỉ: Xã Tịnh Phong – Huyện Sơn Tịnh – Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3842899 Fax: 0255.3842888

Giám đốc: Nguyễn Thanh Mẫn – 0935.017.747

P.giám đốc: Lê Ngọc Duy Minh– 0983575317

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7602D – Quảng Ngãi

Địa chỉ: Km 1065+400, QL 1A, Nghĩa Phương, Tư Nghĩa,Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3927555 Fax: 0255.3927999.

Phó Giám đốc phụ trách: Trần Ngọc Duy – 0935.854.768

Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Đại Lộc – 0909.047800