TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Ninh

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Hạ Long 1401D – Quảng Ninh

Địa chỉ: Phường Hà Phong – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

Điện thoại: 0203-3834081 Fax: 0203.3636115

Tổng Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388

Phó tổng giám đốc: Lương Hà Sơn – 0913.263.098

Phó tổng giám đốc: Phạm Văn Hoan – 0913.268.568

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Uông Bí 1402D – Quảng Ninh

Địa chỉ: Phường Thanh Sơn – TP. Uông Bí – Quảng Ninh

Tổng Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388

Phó tổng giám đốc: Lương Hà Sơn – 0913.263.098

Phó tổng giám đốc: Phạm Văn Hoan – 0913.268.568

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái 1403D – Quảng Ninh

Địa chỉ: Km 9, xã Hải Đông – TP Móng Cái – Quảng Ninh

Điện thoại: 0203-3876889 – Fax: 0203-3876889

Tổng Giám đốc: Nguyễn Văn Đắc – 0904.075.388

Phó tổng giám đốc: Lương Hà Sơn – 0913.263.098

Phó tổng giám đốc: Phạm Văn Hoan – 0913.268.568

Loading…