TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Ninh

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Hạ Long 1401D – Quảng Ninh

 • Địa chỉ: Phường Hà Phong – Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203-3834081 Fax: 0203.3636115
 • Email: dangkiemqn@gmail.com hoặc  dangkiemquangninh@gmail.com
 • Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Kiên Cường – 0913063360
 • TGĐ Công ty: Hà Anh Dũng – 0912036220
 • PTGĐ Công ty: Nguyễn Văn Đức – 0984414636
 • Giám đốc chi nhánh: Phạm Văn Hoan – 0913268568
 • Giám đốc chi nhánh: Đào Duy Long – 0915078950
 • Giám đốc chi nhánh: Đỗ Duy Linh – 0975888234

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Uông Bí 1402D – Quảng Ninh

 • Địa chỉ: Phường Thanh Sơn – TP. Uông Bí – Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203.3851141  Fax: 0203.3851141
 • Email: dangkiemqn@gmail.com hoặc  dangkiemquangninh@gmail.com
 • Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Kiên Cường – 0913063360
 • TGĐ Công ty: Hà Anh Dũng – 0912036220
 • PTGĐ Công ty: Nguyễn Văn Đức – 0984414636
 • Giám đốc chi nhánh: Phạm Văn Hoan – 0913268568
 • Giám đốc chi nhánh: Đào Duy Long – 0915078950
 • Giám đốc chi nhánh: Đỗ Duy Linh – 0975888234

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới Móng Cái 1403D – Quảng Ninh

 • Địa chỉ: Km 9, xã Hải Đông – TP Móng Cái – Quảng Ninh
 • Điện thoại: 0203-3876889 – Fax: 0203-3876889
 • Email: dangkiemqn@gmail.com hoặc  dangkiemquangninh@gmail.com
 • Chủ tịch HĐQT: Nguyễn Kiên Cường – 0913063360
 • TGĐ Công ty: Hà Anh Dũng – 0912036220
 • PTGĐ Công ty: Nguyễn Văn Đức – 0984414636
 • Giám đốc chi nhánh: Phạm Văn Hoan – 0913268568
 • Giám đốc chi nhánh: Đào Duy Long – 0915078950
 • Giám đốc chi nhánh: Đỗ Duy Linh – 0975888234
Loading…