TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Quảng Trị

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ 7401S – Quảng Trị

Địa chỉ: 61 Lý Thương Kiệt – Đông Hà – Quảng Trị

Điện thoại: 0233.3561546 Fax: 0233.3561159

Giám đốc: Nguyễn Xuân Hà – 0913.485.727

Phó Giám đốc: Trần Việt Hùng – 0914.127.246

  • Chi nhánh Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy bộ 7402S – Quảng Trị

Địa chỉ: Km 4 +700 Điện biên Phủ (9D), phường Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại: 0233.3568688 Fax: 0233.3522689

Giám đốc: Nguyễn Xuân Hà – 0913.485.727

Phó Giám đốc: Trần Việt Hùng – 0914.127.246

  • Trung Tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới 7402D – Quảng Trị

Địa chỉ: Hà Thanh, xã Gio Châu, Gio Linh, Quảng Trị

Điện thoại: 0233.3630888 Fax: 0233.3630111

P.Giám đốc phụ trách: Hà Văn Trọng – 0971.241.777