TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Sơn La

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2602D – Sơn La (Công ty cổ phần đăng kiểm cơ giới thủy bộ Sơn La)

Địa chỉ: Tổ 8 Phường Quyết Thắng – TP. Sơn La – Tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212.3853229 Fax: 0212.3854550

Chủ tịch HĐQT: Mai Quốc Vinh– 0936.628.199

Giám đốc: Phạm Tuấn Anh – 0912.339.384

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2601D – Sơn La

Địa chỉ: bản Noọng La, phường chiềng Sinh – TP Sơn La

Điện thoại: 0212.3874016 Fax: 0212.387.4013

Giám đốc: Trần Tiến Dũng – 0968.281.167