TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Sơn La

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2602D – Sơn La (Công ty cổ phần đăng kiểm cơ giới thủy bộ Sơn La)

  • Địa chỉ: Tổ 8 Phường Quyết Thắng – TP. Sơn La – Tỉnh Sơn La
  • Điện thoại: 0212.3853229 Fax: 0212.3854550
  • Email: dangkiemsonla@gmail.com
  • Giám đốc: Phạm Tuấn Anh – 0912.339.384

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2601D – Sơn La

  • Địa chỉ: bản Noọng La, phường chiềng Sinh – TP Sơn La
  • Điện thoại: 0212.3874016 Fax: 0212.387.4013
  • Email: t2601d@gmail.com
  • Giám đốc: Trần Tiến Dũng – 0968.281.167
  • P. Giám đốc: Nguyễn Văn Biên – 0968.197366
Loading…