TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Tây Ninh

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7001S – Tây Ninh

 • Địa chỉ: Tỉnh lộ 4 – Ninh Sơn – Thị Xã Tây Ninh – Tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 0276.3821820 Fax: 0276.3824223
 • Email: dangkiemtayninh7001s@gmail.com
 • Giám đốc: Vũ Công Phong – 0913.761.295
 • Phó giám đốc: Bùi Quang Tùng – 0913.955.707
 • Phó giám đốc: Phạm Minh Nghĩa – 0909.246.677

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7002S – Tây Ninh

 • Địa chỉ: Đường tránh xuyên Á, ấp Lộc Trát, Tràng Bảng, Tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 0276.3893457 Fax: 0276.3893457
 • Email: dangkiemtayninh7001s@gmail.com
 • Giám đốc: Văn Công Phong – 0913.761.295
 • Phó giám đốc: Bùi Quang Tùng – 0913.955.707

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7003D – Tây Ninh

 • Địa chỉ: đường 793, ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
 • TEL/FAX: 0276.3737003
 • Email: dangkiemtayninh7001s@gmail.com
 • Giám đốc: Văn Công Phong – 0913761295
 • Phó giám đốc: Phạm Minh Nghĩa – 0909246677
Loading…