TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Tây Ninh

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7001S – Tây Ninh

 • Địa chỉ: 82 đường Trần Phú – p. Ninh Sơn – Tp. Tây Ninh – Tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 088.9600900
 • Email: dangkiemxecogioi7001s@tarco.com.vn
 • Giám đốc: Văn Công Phong – 0913.955.135
 • Phó giám đốc: Lê Phan Thanh Vinh – 0903.047.304
 • Phó giám đốc: Phạm Minh Nghĩa – 0909.246.677

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7002S – Tây Ninh

 • Địa chỉ: Đường tránh xuyên Á, P. Gia Lộc, Tx. Tràng Bảng, Tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 088.9600900
 • Email: dangkiemxecogioi7002s@tarco.com.vn
 • Giám đốc: Văn Công Phong – 0913.955.135
 • Phó giám đốc: Phan Nguyễn Thanh Phong – 0908.428.845
 • Phó giám đốc: Phạm Minh Nghĩa – 0909.246.677

Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7003D – Tây Ninh

 • Địa chỉ: đường 793, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 088.9600900
 • Email: dangkiemxecogioi7003d@tarco.com.vn
 • Giám đốc: Văn Công Phong – 0913.761.295
 • Phó giám đốc: Phạm Minh Nghĩa – 0909.246.677
 • ​Phó giám đốc: Ngô Anh Tuấn – 0909.250.995
Loading…