TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Tây Ninh

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7001S – Tây Ninh

Địa chỉ: Tỉnh lộ 4 – Ninh Sơn – Thị Xã Tây Ninh – Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3821820 Fax: 0276.3824223

Giám đốc: Vũ Công Phong – 0913.761.295

Phó giám đốc: Bùi Quang Tùng – 0913.955.707

Phó giám đốc: Phạm Minh Nghĩa – 0909.246.677

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7002S – Tây Ninh

Địa chỉ: Đường tránh xuyên Á, ấp Lộc Trát, Tràng Bảng, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 0276.3893457 Fax: 0276.3893457

Giám đốc: Văn Công Phong – 0913.761.295

Phó giám đốc: Bùi Quang Tùng – 0913.955.707

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 7003D – Tây Ninh

Địa chỉ: đường 793, ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

TEL/FAX: 0276.3737003

Giám đốc: Văn Công Phong – 0913761295

Phó giám đốc: Phạm Minh Nghĩa – 0909246677