TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thái Bình

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1701S – Thái Bình

Địa chỉ: Phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình

Điện thoại: 0227-3834013 Fax: 027-3836574

Giám đốc: Đàm Văn Tú – 0914.273.510

Phó giám đốc: Nguyễn Xuân Ngọc – 0982.914.081

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 1702D – Thái Bình

Địa chỉ: Thôn Nam quán, xã Đông Các, huyên Đông Hưng, TP Thái Bình

Điện thoại: 0227.3550668 Fax: 0227.30669

Giám đốc phụ trách: Lê Ngọc Minh – 0977.767.989