TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thái Nguyên

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2001S – Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 1A, Phường Tân lập – TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208-3851850 Fax: 0208-3856539

Giám đốc: Lê Nam Hưng – 0913.383.213

P.Giám đốc: Đàm Ngọc Tiến – 0913.286.287

P.Giám đốc: Vũ Hồng Quân – 0913.717.082

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2002S – Thái Nguyên

Địa chỉ: Xóm Ao Vàng, Xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0208-3622588 Fax: 0208-3622589

Giám đốc: Lê Nam Hưng – 0913.383.213

P.Giám đốc: Đàm Ngọc Tiến – 0913.286.287

P.Giám đốc: Vũ Hồng Quân – 0913.717.082

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 2003D – Thái Nguyên

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Nguyên Gon, phường Cải Đan, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208-386099 Fax: 0208-3860333

Giám đốc: Đỗ Đắc Huy – 0888311881