TT ĐĂNG KIỂM

Danh sách các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thanh Hóa

Loading…

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3601S – Thanh Hoá

Địa chỉ: 267 Bà Triệu – Đông Thọ – TP Thanh Hóa

Điện thoại: 0237.3961959 Fax: 0237.3961831

Giám đốc: Lâm Minh Phúc – 0913.293741

P.Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thái – 0912.265.496

P.Giám đốc: Bùi Văn Tuyên – 0912.142.347

P.Giám đốc: Nguyễn Văn Khoát – 0913.293.246

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3602S – Thanh Hoá

Địa chỉ: Phường Bắc Sơn – TX Bỉm Sơn – Thanh Hoá

Điện thoại: 0237.3776700 Fax: 0237.3771577

Giám đốc: Lâm Minh Phúc – 0913.293741

P.Giám đốc: Nguyễn Ngọc Thái – 0912.265.496

P.Giám đốc: Bùi Văn Tuyên – 0912.142.347

P.Giám đốc: Nguyễn Văn Khoát – 0913.293.246

  • Trung Tâm đăng kiểm xe cơ giới 3603D – Thanh Hoá

Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, P. Quảng Thành, T.p Thanh Hoá

Điện thoại: 0237.2221868 Fax: 0237.2221868

Giám đốc: Nguyễn Thanh Hải – 0983.471.345

P.Giám đốc: Lê ngọc Thắng – 0966.547.678